11112342441-654f10198ccde.jpg

Hill End - Gold, Goats & God 2023

11112343249-654f1201be5e0.jpeg

Hill End - Gold, Goats & God 2023

11112343347-654f123b21fff.jpeg

Hill End - Gold, Goats & God 2023

11112343449-654f127921daa.jpeg

Hill End - Gold, Goats & God 2023

11112343538-654f12aab899d.jpeg

Hill End - Gold, Goats & God 2023

11112343640-654f12e8cc303.jpeg

Hill End - Gold, Goats & God 2023

11112343752-654f13305d0fb.jpeg

Hill End - Gold, Goats & God 2023

11112343844-654f1364f39a1.jpeg

Hill End - Gold, Goats & God 2023

11112344805-654f15956a72d.jpeg

Mono Print 2023

11112344903-654f15cfa973a.jpeg

Mono Print 2023

11112344944-654f15f8a67db.jpeg

Mono Print 2023

11112345025-654f16215d28d.jpeg

Mono Print 2023

11112345632-654f1790e4d09.jpeg

Spring 2023

11112350102-654f189e96e50.jpeg

Arrangement in Pink 2023

11112345524-654f174c53b59.jpeg

Still Life 2023

11112345746-654f17da93124.jpeg

Iris 2023

11112340719-654f0c0702a73.jpeg

Bronze Branch with Bronze Birds & Gum Nuts & Copper Leaves 2023

11112340208-654f0ad0572a9.jpeg

Cast bronze Branch with Bronze Birds & Copper Leaves 2023

11112340513-654f0b89771df.jpeg

Cast Bronze Branch with Bronze Birds & Fruit & Copper Leaves 2023

11112335844-654f0a04dd01f.jpg

Cast Bronze Branch with Bronze Birds & Gum Nuts & Copper Leaves 2023

11112341159-654f0d1f278d1.jpeg

Bird House 2023

11112341600-654f0e1078f95.jpeg

Cast Bronze Tree 2023

11112341745-654f0e795308f.jpeg

Cast Bronze Trees 2023

11112341311-654f0d670727b.jpg

Copper with Cast Bronze Birds 2023